Posts by: admin

Mẫu báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Tải mẫu báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành tại đây: MẪU BC TỰ KT

Bản kiểm điểm cá nhân HK 1, năm học 2017-2018

Tải bản kiểm điểm cá nhân học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại đây: BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HK 1-MẪU

Biên bản họp PHHS cuối học kỳ 1, 2017-2018

Tải biên bản họp PHHS lần 2 tại đây: 2.BB HỌP – LỚP LẦN 2

Lịch làm việc kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem lịch làm việc cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại đây:1.1 Lịch làm việc 2017

Hướng dẫn số 27 của BCH TW

Tải Hướng dẫn số 27 của ban tổ chức TW tại đây: HD SỐ 27-ĐGCL ĐV  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            ...

Bản kiểm điểmcá nhân 2017

Tải Bản kiểm điểm cá nhân tại đây: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2017            ĐẢNG BỘ XÃ CƯ...

Ban tiếp tân

Ban tiếp tân

MC đẹp xinh

Hai em MC đẹp xinh

Thi đồ dùng dạy học cấp huyện

Thi đồ dùng dạy học cấp huyện

Tết dương lịch

Nướng thịt chuẩn bị tiệc đứng đón tết