Search
Thứ Hai 22 Tháng Mười 2018
  • :
  • :

Posts by: admin

Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019

NGHI LE , TẾT NĂM 2019

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019

Tải TKB Lan 1 (1 BUOI) 18-19, phân công công tác PCCT, sơ đồ lao động SO DO LAO DONG, sơ đồ phòng học SO DO PHONG...

Công văn học quản lý giáo dục

CV_mo_lop_BDCBQL._2018

Lịch thi đấu World cup 2018

Tải lịch thi đấu World cup 2018 tại đây:  world_cup_2018

PHIẾU VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ

TẢI PHIẾU VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ Tại đây: BẢN TỰ NHẬN XÉT-VIÊN CHỨC. 3. TỔNG HỢP CỦA TỔ PL 3

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Tải BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TẠI ĐÂY: MẪU BC TỰ KT

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình...

Học sinh Hà Nội trổ tài nói tiếng Anh, truyền cảm hứng

Ngoài bài nói chuyện của Thu Yến, nhiều học sinh khác của Olympia cũng mang đến những câu chuyện thú vị, là...

Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Tải chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại đây: 2. Bản Thông tư riêng-Đã ký 3. Quy định Chuẩn-Đã ký 3.1...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tải Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học tại đây: 14-2007-NỘI DUNG-BGDDT CV 616 HD chuẩn NNGV TH PHỤ LỤC 1-GV...