Tin Nóng 24h

BÀI GIẢNG

Các số có năm chữ số (tiếp theo) - Bài giảng lớp 3 tuần 27

Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Bài giảng lớp 3 tuần 27

Các số có năm chữ số (tiếp theo) – Bài giảng lớp 3 tuần 27. Thầy cô tham khảo thêm: Bài giảng Tập đọc...

Thời gian - bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27

Thời gian – Bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27

Thời gian – bài giảng môn Toán lớp 5 tuần 27 Thầy cô tham khảo thêm: Bài giảng Đạo đức lớp 5 tuần 12:...

Loài vật sống ở đâu - Bài giảng môn TNXH lớp 2 tuần 27

Loài vật sống ở đâu – Bài giảng môn TNXH lớp 2 tuần 27

Loài vật sống ở đâu – Bài giảng môn TNXH lớp 2 tuần 27 BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI GIẢNG Bài giảng TNXH...

Mở rộng vốn từ dũng cảm

Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 26

Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 26. Thầy cô vui lòng bấm vào đây để tải bài...

Bài giảng điện tử Địa Lí lớp 5, tuần 24 bài: châu Phi (tiếp theo)

Châu Phi (tiếp theo)- Bài giảng điện tử Địa Lí lớp 5, tuần 24

Châu Phi (tiếp theo)- Bài giảng điện tử Địa Lí lớp 5, tuần 24 Xem thêm: Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24:...

bài giảng toán luyện tập

Bài giảng Toán Luyện tập (trang 142) – Môn Toán lớp 3 tuần 27

Bài giảng Toán Luyện tập (trang 142) – Môn Toán lớp 3 tuần 27 Thầy cô tham khảo thêm: Bài giảng Chim: Môn...

bài giảng Chim

Bài giảng Chim: Môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 tuần 27

Bài giảng Chim: Môn Tự nhiên và xã hội lớp 3 tuần 27 Thầy cô tham khảo thêm: Bài giảng Luyện tập – Môn Toán...

bài giảng luyện tập

Bài giảng Luyện tập – Môn Toán lớp 3 tuần 26.

Bài giảng Luyện tập – Môn Toán lớp 3 tuần 26. Thầy cô có thểm xem thêm: Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần...

Bài giảng Thành phố Hồ Chí Minh. Môn Địa lí lớp 4 tuần 21

Bài giảng Thành phố Hồ Chí Minh. Môn Địa lí lớp 4 tuần 21: Thầy cô có thể xem thêm một số bài giảng tại...

thành phố cần thơ

Bài giảng Thành Phố Cần Thơ – Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 22

Bài giảng Thành Phố Cần Thơ: Xem thêm: Bài giảng địa lí lớp 4, tuần 16: Thành phố Hải Phòng Bài giảng Địa...

Khuất phục tên cướp biển – Bài giảng Tập đọc lớp 4

Khuất phục tên cướp biển:      

Bài giảng Hộp thư mật: Tập đọc lớp 5 tuần 24

Bài giảng Hộp thư mật: Tập đọc lớp 5 tuần 24 Thầy cô có thể xem thêm: Hướng dẫn dạy bài Địa lí lớp 5,...

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 17 Bài Anh Đom đóm

 

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 16: Đồ chơi Trò chơi

 

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

 

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 16: Về quê ngoại

 

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 15: bài Đồ chơi trò chơi

   

Hướng dẫn dạy bài Địa lí lớp 5, tuần 15: Thương mại và Du lịch

   

Bài giảng địa lí lớp 4, tuần 16: Thành phố Hải Phòng

Bài giảng môn Toán lớp 4 tuần 15: Chia cho số có hai chữ số