Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Bản kiểm điểmcá nhân 2017

Bản kiểm điểmcá nhân 2017

Tải Bản kiểm điểm cá nhân tại đây: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2017

           ĐẢNG BỘ XÃ CƯ KLÔNG                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM BÌNH  

                                                                                   Cư Klông, ngày …. tháng…. năm 2017

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2017

(Theo Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW ngày 25/09/2014 của Ban Tổ chức Trung ương)

 

Kính gửi:  Chi bộ trường Tiểu học Tam Bình

                  Đảng ủy xã Cư Klông, huyện Krông Năng.

Họ và tên: …………………………………………………………………Ngày sinh …………….…………………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………………………………………..……………….……………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………….…………………………………………………………………

Tên cơ quan, đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tam Bình, xã Cư Klông, Krông Năng.

Chi bộ: Trường Tiểu học Tam Bình.
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.