Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi băn khoăn “không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi băn khoăn “không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”

Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi băn khoăn “không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa”

Ngày 17/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến trả lời về một số băn khoăn liên quan đến yêu cầu “tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa” trong hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cho năm học 2017 – 2018.
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.