Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Chi bộ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

Tải phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018 tại đây:  TT 16 BCH TƯ; quy đinh 132-QĐ TW, Mau 02-Ban kiem...

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Tải BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TẠI ĐÂY: MẪU BC TỰ KT

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình...

Mẫu báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Tải mẫu báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành tại đây: MẪU BC TỰ KT

Hướng dẫn số 27 của BCH TW

Tải Hướng dẫn số 27 của ban tổ chức TW tại đây: HD SỐ 27-ĐGCL ĐV  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            ...

Bản kiểm điểmcá nhân 2017

Tải Bản kiểm điểm cá nhân tại đây: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2017            ĐẢNG BỘ XÃ CƯ...

Kế hoạch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Tải KE HOACH CHAO MUNG 20- 11 tại đây KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam...

Quyết định và kết luận kiểm tra đảng viên chấp hành

    Tải QĐ và KL ĐV CHẤP HÀNH tại đây

Nghị quyết số 11 của ban chấp hành TW khóa 12

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG Số 11-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội ngày 3 tháng 6 năm 2017 NGHỊ QUYẾT...

Nghị quyết đại hội chi bộ

NGHI QUYET ĐẠI HỘI CHI BỘ