Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Văn bản chi bộ

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Tải BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH TẠI ĐÂY: MẪU BC TỰ KT

Mẫu báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành

Tải mẫu báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành tại đây: MẪU BC TỰ KT

Hướng dẫn số 27 của BCH TW

Tải Hướng dẫn số 27 của ban tổ chức TW tại đây: HD SỐ 27-ĐGCL ĐV  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            ...

Bản kiểm điểmcá nhân 2017

Tải Bản kiểm điểm cá nhân tại đây: BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM 2017            ĐẢNG BỘ XÃ CƯ...

Kế hoạch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Tải KE HOACH CHAO MUNG 20- 11 tại đây KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam...

Nghị quyết đại hội chi bộ

NGHI QUYET ĐẠI HỘI CHI BỘ

Báo cáo và Kế hoạch hoạt động chi bộ

Tải  BÁO CÁO ĐẠI HỘI CHI BỘ-2017-2020 tại đây