HỒ SƠ CỦA CÔNG ĐOÀN

HỒ SƠ CỦA CÔNG ĐOÀN

CÁC LOẠI HỒ SƠ CỦA CĐCS

 

CÁC LOẠI HỒ SƠ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  1. Quy chế hoạt động của BCH CĐCS.
  2. Quy chế phối hợp công tác giữa BCHCĐ với thủ trưởng đơn vị.
  3. Hồ sơ Hội nghị CBCC năm học 2013 gồm:

– Biên bản Hội nghị

– Nghị quyết Hội nghị

– Biên bản bầu Ban thanh tra nhân dân(Nếu có)
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.