Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Hướng dẫn số 27 của BCH TW

Hướng dẫn số 27 của BCH TW

Tải Hướng dẫn số 27 của ban tổ chức TW tại đây: HD SỐ 27-ĐGCL ĐV 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           BAN TỔ CHỨC

 

Số 27-HD/BTCTW

 

HƯỚNG DẪN

Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng

 tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm như sau:
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.