Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Giáo án tiết đọc thư viện trọn bộ cả năm học

Mẫu nhận xét học bạ, VNEDU, sổ nhận xét, sổ chất lượng

Bản tự kiểm điểm cá nhân năm học 2018 – 2019 mẫu mới

Công văn số 4530/BGDĐT Hướng dẫn thực hiện TT 20/2018

Thông Tư 20/2018 – Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

 

 

Copyright 2019 © Dạy học online | Thiết kế bởi Web Bách Thắng