Phụ lục II, chấm điểm thi đua

Phụ lục II, chấm điểm thi đua

Tải Phu luc II về quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với trường tiểu học của Sở GD&ĐT DăkLăk tại đây
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.