Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

TÀI NGUYÊN

Tiết dạy của cô Thuỳ năm 2018

Tiết dạy của cô Thuỳ năm 2018:  

Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Tải chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại đây: 2. Bản Thông tư riêng-Đã ký 3. Quy định Chuẩn-Đã ký 3.1...

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Tải Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học tại đây: 14-2007-NỘI DUNG-BGDDT CV 616 HD chuẩn NNGV TH PHỤ LỤC 1-GV...

Hướng dẫn đánh giá học sinh trên phần mềm VNEDU

Hướng dẫn ra đề Ma trận theo Thông Tư 22 của BGD&ĐT

Hướng dẫn ra đề Ma trận theo Thông Tư 22 của BGD&ĐT 

Hướng dẫn cách ghi sổ chủ nhiệm năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn cách ghi sổ chủ nhiệm năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn đánh giá học sinh theo Thông Tư 22 của BGD&ĐT

Hướng dẫn đánh giá học sinh theo Thông Tư 22 của BGD&ĐT

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm phần 1

Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm phần

Tết trung thu- nguồn gốc, ý nghĩa

Tải tại đây: Nguồn gốc tết trung thu

Sự tích ba ông Táo