Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Toán

Giải bài toán bằng phương pháp dùng chữ thay số

Đây là phương pháp Giải toán dùng chữ thay số, một trong những phương pháp hay về giải toán ở tiểu học....

Hướng dẫn giải toán dạng toán tính tuổi

Đây là phương pháp Giải dạng toán tính tuổi, một trong những dạng toán phổ biến về giải toán ở tiểu...

Hướng dẫn giải bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng

Đây là phương pháp Giải toán bằng sơ đồ đoạn thẳng, một trong những phương pháp hay về giải toán ở...