CHUYÊN MÔN

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019

Tải TKB Lan 1 (1 BUOI) 18-19, phân công công tác PCCT, sơ đồ lao động SO DO LAO DONG, sơ đồ phòng học SO DO PHONG...

Bài giảng Lịch Sử lớp 5 tuần 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 9: Động từ

Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu

Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát Đây là bài giảng được soạn đúng...

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 10: bài 11 trừ đi một số 11 – 5

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 10: bài 11 trừ đi một số 11 – 5 Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn...

Bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 1 tuần 8: Ăn uống hằng ngày

Bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 1: Ăn uống hằng ngày  Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến...

BIÊN BẢN HỌP TỔ KHỐI CUỐI NĂM

Tải biên bản họp tổ khối bình xét thi đua cuối năm tại đây BB HOP KHOI

Phiếu đánh giá tiết dạy

Tải PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẾT DẠY tại đây