Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

CHUYÊN MÔN

Giao an mon toan lop 5

Tai giao an Toan 5 tại đây: Bài: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

GIÁO AN 5

Tai giao an tai day: Môn Toán –NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VƠI MỘT SỐ TỰ NHIÊNcau hoi 1 cau hoi 2 cau hoi 3 cau hoi 4phan...

GIÁO ÁN LỚP 5. MÔN KHOA HỌC

phan thuong so 1 phan thuong so 2 phan thuong so 3 phan thuong so 4 phan thuong so 5Tải giáo án tại đây:  Khoa học lớp  5:...

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1, NĂM HỌC 2018-2019

Tải TKB Lan 1 (1 BUOI) 18-19, phân công công tác PCCT, sơ đồ lao động SO DO LAO DONG, sơ đồ phòng học SO DO PHONG...

Bài giảng Lịch Sử lớp 5 tuần 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 9: Động từ

Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu

Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát Đây là bài giảng được soạn đúng...

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 10: bài 11 trừ đi một số 11 – 5

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 10: bài 11 trừ đi một số 11 – 5 Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn...