Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Bài giảng

Bài giảng Lịch Sử lớp 5 tuần 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 10: Bài Nông nghiệp

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 4 tuần 9: Động từ

Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: bài Cách mạng mùa thu

Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến thức kĩ năng. Có tích hợp trò chơi tương tác

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát

Bài giảng môn Tập đọc lớp 4 tuần 9: bài Điều ước của vua Mi-Đát Đây là bài giảng được soạn đúng...

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 10: bài 11 trừ đi một số 11 – 5

Bài giảng môn Toán lớp 2 tuần 10: bài 11 trừ đi một số 11 – 5 Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn...

Bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 1 tuần 8: Ăn uống hằng ngày

Bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 1: Ăn uống hằng ngày  Đây là bài giảng được soạn đúng chuẩn kiến...