Search
Thứ Tư 12 Tháng Mười Hai 2018
  • :
  • :

Nhà trường

Báo cáo truyền thống 20/11

Báo cáo truyền thống 20/11/2018: BÁO CÁO truyền thống

Thông báo nhập thông tin cá nhân

Nhập thông tin của mình vào bảng này: Danh_sach_giao_vien 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

Báo cáo năm học 2018-2019, kế hoạch 2018-2019

Xem Báo cáo năm học 2017-2018, kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 tại đây:  KE HOACH NAM HOC 18-19

Một số quy chế năm học 2018-2019

Một số quy chế năm học 2018-2019: 1/ QUY CHẾ DÂN CHỦ– 2/QUY CHE CHUYEN MON 18-19, 3/ QUY CHE LAM VIEC CUA NHA TRUONG

Kế hoạch lễ khai giảng năm học 2018-2019

Ke hoach Khai giang 2018-2019

Bản kiểm điểm cá nhân HK 1, năm học 2017-2018

Tải bản kiểm điểm cá nhân học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại đây: BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN HK 1-MẪU

Biên bản họp PHHS cuối học kỳ 1, 2017-2018

Tải biên bản họp PHHS lần 2 tại đây: 2.BB HỌP – LỚP LẦN 2

Lịch làm việc kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem lịch làm việc cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại đây:1.1 Lịch làm việc 2017

Mẫu giấy đi đường

Tải GIẤY ĐI ĐƯỜNG 2017 tại đây