Hoạt động nhà trường

Kế hoạch lễ khai giảng năm học 2018-2019

Ke hoach Khai giang 2018-2019

Lịch làm việc kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem lịch làm việc cuối học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại đây:1.1 Lịch làm việc 2017

Mẫu giấy đi đường

Tải GIẤY ĐI ĐƯỜNG 2017 tại đây

Kế hoạch năm học 2017-2018

HUONG_DAN_N_V_NAM_HOC_17-18_-_PGD_DA DUYET 22092017

Quy chế làm việc của nhà trường

1.QUY CHE LAM VIEC CUA NHA TRUONG

Thông báo

Hiện nay nhà trường đang thay đổi kết cấu của trang Wedsite nên một số mục đang chưa hoàn thiện mong các...

Kế hoạch hoạt động BĐD CMHS

Tải kế hoạch hoạt động Ban đại diện CMHS tại đây KH 17-18