Bản mô tả KHBD môn Hoạt động trải nghiệm

Bản mô tả KHBD môn Hoạt động trải nghiệm

Thầy cô cần môn nào thì bấm vào môn đó để tải bài giảng ppt về ứng dụng trong KHBD

1. Môn Lịch sử lớp 4: Chiến thắng Bạch Đằng.

2. Toán lớp 3: Luyện tập

3. Địa Lí lớp 4: Đồng Bằng Nam Bộ

4. Khoa học lớp 5: Phòng tránh tai nạn giao thông

5. Đạo đức lớp 5: Kính già yêu trẻ

6. Lịch sử lớp 5: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

7. Toán lớp 2: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

8. Tiếng Việt lớp 1: Bài Mm Nn

9. Bản mô tả KHBD môn Hoạt động trải nghiệm

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng