Hướng dẫn thanh toán tài liệu.

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TÀI LIỆU

Tài liệu này có phí 100 000Đ (Một trăm ngàn đồng)
Nếu thầy cô muốn tải vui lòng thanh toán bằng cách quét mã QR ngân hàng dưới đây (Nội dung chuyển ghi họ và tên người chuyển), sau đó chụp lệnh chuyển gửi vào số zalo: 0942 137 445 để nhận tài liệu. Nếu muốn nhận tài liệu qua mail thì nhắn tên mail vào số zalo để thầy chuyển tài liệu nhé!

Ma Thanh Toan Nh

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng