Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV ở trường Mẫu giáo

    * Biện pháp 1. Xây ựng kế hoạch kiểm tra chuyên môn

a . Mục tiêu:

 Trên cơ sở làm tốt công tác dự báo và thông qua quy chế dân chủ xây dựng được bản kế hoạch phù hợp khả thi trách hiện tượng bị động thay đổi trong kế hoạch kiểm tra chuyên môn.

  1. Nội dung cách thực hiện:

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm học. Dựa trên kế hoạch chung của nhà trường, thông qua hội nhị công chức ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, rõ ràng khoa học và thông qua hội nghị cho giáo viên được thảo luận, góp ý bổ sung và nhất trí.

– Kế hoạch được công bố ngay từ đầu năm học về lịch kiểm tra, nội dung kiểm tra, giáo viên được học tập biểu điểm tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy các yêu cầu về thực hiện chương trình kế hoạch chăm sóc giảng dạy, soạn bài, chuẩn bị trước khi lên lớp, dự giờ lên lớp của giáo viên.

– Kế hoạch được thiết kế dưới dạng sơ đồ hoá và được công khai ở văn phòng nhà trường, trong đó ghi rõ mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành, hình thức tổ chức nhóm, cá nhân được kiểm tra, thời gian kiểm tra, đảm bảo tính ổn định của kế hoạch.

  – Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học phải được phổ biến rộng rãi và quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ giáo viên ngay từ đầu năm.

– Kế hoạch kiểm tra kiểm tra nội bộ phải có mục tiêu, định lượng để tránh dàn trải, mất định hướng.

– Nội dung kiểm tra phải có sức thuyết phục, hình thức kiểm tra gọn nhẹ, không gây tâm lý nặng nề cho đối tượng.

– Cơ cấu thành phần kiểm tra cần huy động nhiều lực lượng tham gia kiểm tra.

– Thời gian kiểm tra phải cụ thể và giành thời gian cần thiết thích đáng cho kiểm tra

– Phải có kế hoạch kiểm tra cho từng hoạt động, từng bộ phận và có kế hoạch cho từng kỳ, từng tháng, từng tuần.

Việc đánh giá cho điểm các loại hồ sơ về chuyên môn. Tập trung chủ yếu vào hai đối tượng đó là bằng cá nhân giáo viên và tổ chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường xây dựng được kế hoạch kịp thời sẽ có tác dụng ảnh hưởng lớn làm cho mọi người hiểu được chức năng của việc kiểm tra. Thực hiện tốt nội qui, qui chế và nề nếp chuyên môn đạt hiệu quả trong công việc.

Cùng với công việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chúng tôi tiến hành thành lập ban kiểm tra trong nhà trường, thành phần gồm ban giám hiệu nhà trường và các tổ trưởng, các khối chuyên môn là những đồng chí có trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, được sự tín nhiệm của mọi tổ viên để tổ chức các hoạt động kiểm tra trong nhà trường.

* Biện pháp 2: Xây dựng hệ thống kiểm tra hiệu lực hiệu quả.

          a . Mục tiêu : Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo và quản lý trường Mẫu giáo gồm các phó HT và tổ trưởng chuyên môn. Để công tác kiểm tra của đạt hiệu quả cao, đều thiết yếu là phải ” Tạo ra hệ thống kiểm tra”- đứng đầu là, với mục đích: Xây dựng hệ thống kiểm tra từ trên xuống dưới.

  • b . Nội dung cách thực hiện:

Yêu cầu của việc xây dựng lực lượng kiểm tra là:

+ Hiệu trưởng quyết định thành lập ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra phải là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng.

+ Thành viên ban kiểm tra phải là người thông thạo chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, sáng suốt và linh hoạt trong công việc.

Phẩm chất của kiểm tra viên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhà trường. Khi lựa chon kiểm tra viên chúng tôi căn cứ vào các cặp  phẩm chất cá nhân dưới đây:

Dám nghĩ, dám làm                     Ý thức tổ chức kỷ luật cao

Nhã nhặn                                     Trung thực, thẳng thắn

Vui vẻ, hòa đồng                          Nhạy cảm

Tận tụy                                         Nhiệt tình

Thông cảm                                   Nghiêm khắc

Thận trọng                                    Bản lĩnh

Không ngại va chạm                    Tế nhị trong giao tiếp

          Dựa vào kế hoạch kiểm tra giờ dạy của tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra của mình. Trong quá trình kiểm tra các thành viên kiểm tra cần xem xét cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là giờ dạy của giáo viên. Quá trình kiểm tra phải được ghi chép đầy đủ, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá (chuẩn kiểm tra). Kết quả được đánh giá công khai và phải được lưu lại, đó là nguồn thông tin quan trọng giúp cho trong công tác quản lý hoạt động chuyên môn.

          Trong mỗi nhóm lớp lựa chọn một giáo viên có năng lực để phân công làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm về mọi mặt, thậm chí có trách nhiệm kiểm tra giáo viên của nhóm và để tạo hệ thông kiểm tra từ trên xuống dưới.

Các nhóm trưởng là người sát sao nhất, họ có khả năng kiểm tra thường xuyên nhất giáo viên trong nhóm của mình. Những nhận xét, đánh giá của các nhóm trưởng sẽ là nguồn thông tin ngược quan trọng trong quá trình kiểm tra chuyên môn.

Sự phối kết hợp của mạng lưới kiểm tra từ trên xuống dưới sẽ giúp cho việc kiểm tra được sát sao và hiệu quả.

+ Đánh giá trình độ nắm vững chương trình, nội dung giáo dục.

+ Đánh giá trình độ vận dụng phương pháp.

+ Đánh giá trình độ kỹ năng sư phạm.

          – Đánh giá việc thực hiện quy chế, qui định chuyên môn:

+ Đánh giá việc thực hiện chương trình.

+ Đánh giá việc soạn bài, chuẩn bị tiết dạy.

+ Đánh giá kết giảng dạy( thông qua đánh giá trên trẻ).

* Biện pháp 3: Tổ chức kiểm tra một cách khoa học hợp lý thông qua việc thực hiện dạy và học của giáo viên và trẻ.

  1. Mục tiêu.

Nhằm phát huy hiệu quả của công tác kiểm tra phát hiện ưu nhược điểm trong chuyên môn từ đó có biện pháp tư vấn và điều chỉnh kịp thời.

   b.Nội dung cách thực hiện

Đi sâu vào các nội dung công việc và năng lực sư phạm của GV và giúp GV làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời xây dựng được không khí sư phạm thực hiện mục tiêu đào tạo một cách đồng bộ.

* Kiểm tra kế hoạch của giáo viên.

Ngay từ đầu năm BGH tiến hành kiểm tra kế hoạch giáo viên với 3 nội dung chính:

– Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ: Để tiến hành kiểm tra kế hoạch này BGH dựa vào mục tiêu giáo dục theo từng lứa tuổi cho từng giai đoạn của bộ giáo dục và đào tạo.

– Kế hoạch giảng dạy: Khi kiểm tra chú ý xem xét giáo viên khi lên kế hoạch chủ nhiệm có thiết thực phù hợp với lớp của mình và kế hoạch chung của nhà trường được cụ thể hoá vào từng lớp học, Kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên nhưng nếu có nội dung nào chưa phù hợp thì yêu cầu giáo viên điều chỉnh lại cho phù hợp.

– Kế hoạch tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ: Sau khi nhà trường kiểm tra song kế hoạch được xem là pháp lệnh lao động, giáo viên không được tuỳ tiện thay đổi kế hoạch của mình.

* Kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên.

BGH tiến hành kiểm tra 3 khâu:

+) Chuẩn bị lên lớp

+) Lên lớp

+) Đánh giá kết quả trên trẻ

* Khâu chuẩn bị lên lớp:

Việc thành công của mỗi tiết dạy trên lớp phụ thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị chúng tôi dùng các hình thức sau:

– Trao đổi với cá nhân giáo viên.

Khi kiểm tra khâu này chúng tôi dùng phương pháp trao đổi phòng ngừa đã đạt được hiệu quả tốt, vì qua trao đổi với giáo viên nắm vững bài dạy và tránh được những khuyết điểm mắc phải.

– Trao đổi với tập thể giáo viên.

Thông qua hoạt động chuyên môn, nhóm chuyên môn thao giảng để xem sét những vướng mắc của tập thể hoặc cá nhân vấn đề nghiệp vụ.

– Thông qua soạn bài ở tổ nhóm chúng tôi xác định được ý thức làm việc của giáo viên, mục đích yêu cầu của bài dạy có thực hiện được đồng bộ hay không.

– Kiểm tra giáo án (Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ)

Đây là một hình thức kiểm tra thiết thực nhất có tác động thường xuyên và mạnh mẽ nhất đối với giờ dạy của giáo viên, song việc kiểm tra giáo án là cần thiết nhưng dễ dẫn đến tình trạng nặng về hình thức, do vậy tôi cải tiến phương pháp, dùng phương pháp kiểm tra có lựa chon, kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra các giáo án mà tôi sẽ đến dự giờ thăm lớp, chúng tôi giao trách nhiệm cho tổ trưởng chuyên môn hàng tháng phải có kế hoạch chéo kế hoạch và giáo án nhằm phát huy những bài soạn tốt, chỉnh lý kịp thời những giáo án còn sai lệch sơ sài.

– Kiểm tra giờ lên lớp:

Giờ học chính là tấm gương phản ánh đời sống nhà trường, phản ánh trình độ giáo dục phong phú và sâu sắc.

Trong quá trình kiểm tra dự giờ, chúng tôi không chỉ dự giờ của các nhân giáo viên giỏi có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, việc kiểm tra làm cho kinh nghiệm của những người giỏi trở thành tài sản chung của tập thể sư phạm, chúng tôi dùng 5 hình thức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên.

– Kiểm tra có báo trước:Như thao giảng, hội giảng.

Kiểm tra khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn như 20/11, ngày 8/3, ngày 26/3 nhà trường thông báo về kiểm tra để các lớp lập thành tích chào mừng.

– Kiểm tra theo định kỳ :

Hình thức này giup xác định rõ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của từng giáo viên. Vì kiểm tra có báo trước giáo viên chủ động chuẩn bị bài giảng và bộc lộ hết khả năng của mình.

+ Kiểm tra không báo trước: Là loại kiểm tra đột xuất giúp cho tôi thấy được tình hình hoạt động của giáo viên thường ngày, có tác dụng duy trì kỷ luật lao động một cách tự giác. Những hình thức này không sử dụng thường xuyên vì giáo viên dễ mất bình tĩnh, hạn chế chất lượng giờ dạy.

+ Kiểm tra liên tục các buổi vui chơi học tập ở cùng một lớp.

+ Dự giờ theo chuyên đề:

Những hình thức kiểm tra trên đều có những ưu điểm và hạn chế trong quá trình kiểm tra, tôi đã vận dụng phối hợp các hình thức kiểm tra để có những thông tin đầy đủ về đối tượng quản lý trên cơ sở đó giúp cho việc phân loại đánh giá giáo viên thật chính xác.

* Kiểm tra chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Để tránh tình trạng giáo viên chỉ chú ý đầu tư cho giờ dạy mà coi nhẹ các hoạt động giáo dục khác làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Chúng tôi căn cứ vào yêu cầu đối với từng lứa tuổi để đánh giá chất lượng tổ chức thực hiện của từng giáo viên , từng nhóm lớp về các hoạt động cụ thể là:

     + Hoạt động vui chơi.

     +Hoạt động ngoài trời.

     +Tham quan dạo chơi.

     +Tổ chức ngày lễ hội.

* Kiểm tra khâu vệ sinh chăm sóc trẻ.

 Giáo dục và chăm sóc là hai nhiệm vụ chính không tách rời đối với giáo viên mầm non, chăm sóc tốt sẽ tạo điều kiện giáo dục trẻ tốt và ngược lai. Người quản lý chuyên môn làm cho giáo viên nhận thức được sâu sắc nhiệm vụ  chăm sóc giáo dục trẻ có sự kết hợp hài hoà cân đối trong quá trình thực hiện. Khi tiến hành kiểm tra công tác chăm sóc trẻ của giáo viên cần kiểm tra những mặt sau:

+ Kiểm tra việc thực hiện chế độ vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân trẻ: Kiểm tra việc thực hiện các thao tác vệ sinh của cô và trẻ thực hiện có đúng không, vệ sinh phòng học, vệ sinh đồ dùng đồ chơi muốn giáo viên thực hiện tốt công tác này nhà trường phải chú trọng vào việc đầu tư đủ đồ dùng phục vụ cho công tác vệ sinh.

* Kiểm tra vệc đánh giá kết quả trên trẻ.

Đây là một biện pháp có tác động tích cực trong việc kiểm tra tính thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục của cô đối với trẻ. Kết quả đạt được trên trẻ là thước đo năng lực sư phạm của từng giáo viên.

Thời gian kiểm tra đánh giá kết quả trên trẻ nhà trường tiến hành vào đầu năm, giữa năm và cuối năm học. Khi tiến hành kiểm tra cần căn cứ vào chương trình và những yêu cầu cần đạt theo từng lứa tuổi mà đề ra những nội dung kiểm tra thích hợp đó là:

+ Quan sát trẻ tham gia vào các hoạt động

+ Trò chuyện cùng với trẻ để kiểm tra sự nhận thức của trẻ

+ Nghiên cứu, quan sát các sản phẩm của trẻ giờ vui chơi, vẽ, nặn, xếp hình, tập tô, nhận biết chữ cái

 Thu nhận kết quả từ các thông tin và các quá trình hoạt động giáo dục để xem xét so sánh, đánh giá xử lý. Đây là phương pháp đánh giá chắc chắn tiến độ thực hiện kế hoạch chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, việc đánh giá giáo viên cũng có cơ sở vững vàng.

    *.Biện pháp 4: Kết hợp kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn

  1. Mục đích:

 Công tác kiểm tra tổ chuyên môn giúp người quản lý thấy được toàn bộ hoạt động sư phạm của tập thể giáo viên và mối tương tác của các thành viên trong tập thể

Giúp người quản lý hiểu đúng được năng lực của tổ trưởng, nhóm trưởng, trên cơ sở này người quản lý có biện pháp bồi dưỡng giúp đỡ thêm tổ chuyên môn thực sự là hạt nhân trong công tác chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng

  1. Nội dung cách thực hiện:

+ Kiểm tra tổ chuyên môn: Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ trưởng

+ Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ có thực hiện đầy đủ không?

+ Kiểm tra nề nếp sinh hoạt của tổ: Làm đồ dùng trong tháng, họp sinh hoạt của tổ.

+ Kiểm tra công tác bồi dưỡng nghiệp vụ của tổ

+ Kiểm tra chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của tổ viên, thông qua việc kiểm tra của từng tổ chuyên môn giúp người quản lý hiểu đúng được năng lực của tổ trưởng, nhóm trưởng, trên cơ sở này người quản lý có biện pháp bồi dưỡng giúp đỡ thêm tổ chuyên môn thực sự là hạt nhân trong công tác chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng.

* Biện pháp 5: Khuyến khích việc tự  kiểm tra.

  1. Mục đích: Biện pháp được xây dựng nhằm mục đích: Phát huy khả năng, ý thức tự kiểm tra của mỗi giáo viên trong nhà trường .

Một thực tiễn đặt ra trong các nhà trường là dù mạng lưới kiểm tra có sát sao đến đâu thì cũng không thể theo sát từng việc làm, từng tiết dạy của giáo viên. Phải làm sao cho mỗi giáo viên tự giác, chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Điều đó phụ thuộc vào quá trình bồi dưỡng đào tạo giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, phương pháp tư tưởng đúng đắn, kết hợp với ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình được kiểm tra sẽ góp phần hình thành ý thức và năng lực tự kiểm tra công việc của chính mình.

  1. Nội dung cách thực hiện:

Biện pháp ” Khuyến khích việc tự kiểm tra” thể hiện qua các bước sau:

– Tin tưởng vào ý thức làm việc của đội ngũ giáo viên.

– Tạo điều kiện để phát triển nội lực của mỗi giáo viên.

– Giúp giáo viên hiểu tiêu chí đánh giá giờ dạy.

– Giáo viên nhận thấy trách nhiệm trước công việc, cố gắng hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao.

– Giáo viên tự giác xây dựng nề nếp chuyên môn.

– Giáo viên tự phấn đấu, phát huy nội lực trong quá trình chăm sóc- giáo dục trẻ.

– Phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

          – Tự tin trong quá trình được kiểm tra.

          – Phấn đấu biết tự kiểm tra.

 Khi đạt được mục đích trên như vậy giáo viên mới tự tin trong khi được kiểm tra. Qua các lần kiểm tra, khả năng tự nhận xét đánh giá của giáo viên ngày càng được nâng lên tốt hơn, thậm chí còn có thể đánh giá khả năng chuyên môn của giáo viên khác. Từ đó giáo viên cố gắng hoàn thiện trình độ chuyên môn, nâng cao khả năng tự kiểm tra.

Khuyến khích được giáo viên tự kiểm tra là cả một quá trình lâu dài, phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và trình độ chuyên môn của giáo viên tiểu học. Nếu đạt được điều đó thì đội ngũ giáo viên Mầm non gồm những giáo viên biết tự kiểm tra năng lực trình độ chuyên môn của chính bản thân mình là một đội ngũ giáo viên biết tự quản lý. Trường Mẫu giáo nói riêng có đội ngũ giáo viên biết tự quản lý là một nhà trường lý tưởng.

Copyright 2019 © Dạy học online | Thiết kế bởi Web Bách Thắng