Thông Tư 03 xếp ngạch lương, bậc lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Xếp ngạch lương, bậc lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019.

Download Thông Tư 03 tại đây

Sổ chủ nhiệm theo Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục

Minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Giáo án tiết đọc thư viện trọn bộ cả năm học

Mẫu nhận xét học bạ, VNEDU, sổ nhận xét, sổ chất lượng

Mẫu nhận xét học bạ theo Thông Tư 22 của Bộ Giáo dục

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng