Một số bản mô tả ứng dụng CNTT KHBD nộp lên Module 9

Một số bản mô tả ứng dụng CNTT KHBD nộp lên Module 9

Thầy cô cần môn nào thì bấm vào môn đó để tải bài giảng ppt về ứng dụng trong KHBD

1. Môn Lịch sử lớp 4: Chiến thắng Bạch Đằng.

2. Toán lớp 3: Luyện tập

3. Địa Lí lớp 4: Đồng Bằng Nam Bộ

4. Khoa học lớp 5: Phòng tránh tai nạn giao thông

5. Đạo đức lớp 5: Kính già yêu trẻ

6. Lịch sử lớp 5: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

7. Toán lớp 2: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

8. Tiếng Việt lớp 1: Bài Mm Nn

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng