Một số biện pháp khơi dậy tình yêu lịch sử cho học sinh khi học môn Lịch sử lớp 4

Một số biện pháp khơi dậy tình yêu lịch sử cho học sinh khi học môn Lịch sử lớp 4

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

………….

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thực trạng.

1.1. Thuận lợi

………………………….

1.2. Khó khăn

……………..

2. Nội dung chi tiết của giải pháp:

Biện pháp thứ nhất: Xây dựng phong trào sưu tầm tư liệu về nhân vật lịch sử.

…………………….

Biện pháp thứ hai: Lồng ghép thơ, câu đố vào các tiết học Lịch sử

…………………………..

Biện pháp thứ ba:Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa bằng những trò chơi thiết thực, có thưởng

………………………….

Biện pháp thứ tư: Xây dựng góc Lịch sử để học sinh ghi nhớ nhân vật và sự kiện

……………………………..

3. Kết quả đạt được

………………………

4. Khả năng tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng

…………………………………

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết luận

………………………………..

2. Kiến nghị.

Bien Phap Giao Duc Tieu Hoc

Copyright 2019 © Kinh nghiệm dạy học | Thiết kế bởi Web Bách Thắng